PreliminariesIcon

PRELIMINARJI

Kriterji ta’ Dħul

Il-Kors MC

X'neħtieġ biex nirreġistra għas-Sena Skolastika 2022-2023?

  Studenti Regolari

L-istudent irid ikun għadda minn tal-inqas minn 5 suġġetti fil-livell ĊES/Ordinarju (MQF livell 3) u li fosthom irid ikollu l-Malti, l-Ingliż u l-Matematika.

* Dan ifisser li f’ kull suġġett għandu:

(i)  grad ta’ 5 jew ogħla fiċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES)

JEW

(ii)  MQF livell 3 f’ suġġetti mhux offruti mill-MATSEC

JEW

(iii) DQSE livell 3 maħruġ mill-GEM 16+

Studenti bi Prova

Dawk l-istudenti li m’għandhomx il-kwalifiki meħtieġa imma ser joqogħdu għall-eżamijiet taċ-ĊES f’Settembru, jistgħu japplikaw bħala studenti bi prova.

Sabiex jagħmlu dan, irid ikollhom minn tal-anqas 3 suġġetti fil-Livell ĊES/Ordinarju bi grad ta’ 5 jew ogħla li jkunu għamlu f’ Ġunju 2022.

Il-Kors AIO

X'neħtieġ biex nirreġistra għas-Sena Skolastika 2022-2023?

Studenti Regolari

L-istudent irid ikun għadda* minn tal-inqas minn 4 suġġetti fil-livell ĊES/Ordinarju (MQF livell 3).


* Dan ifisser li f’ kull suġġett għandu:

(i) grad ta’ 5 jew ogħla fiċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES)

JEW

(ii) MQF livell 3 f’ suġġetti mhux offruti mill-MATSEC

OR

(iii) DQSE livell 3 maħruġ mill-GEM 16+

Studenti bi Prova

Dawk l-istudenti li m’għandhomx il-kwalifiki meħtieġa imma ser joqogħdu għall-eżamijiet taċ-ĊES f’Settembru, jistgħu japplikaw bħala studenti bi prova.

Sabiex jagħmlu dan, irid ikollhom minn tal-anqas 3 suġġetti fil-Livell ĊES/Ordinarju bi grad ta’ 5 jew ogħla li jkunu għamlu f’ Ġunju 2022.

Il-Kors IPAL

X'neħtieġ biex nirreġistra għas-Sena Skolastika 2022-2023?

Studenti Regolari

Dan il-kors huwa miftuħ għal dawk l-istudenti li lestew is-sentejn kors tas-Sixth Form jew għandhom 18-il sena jew ikbar.

Studenti tal-GCHSS li qed jerġgħu japplikaw għal dan il-kors jistgħu biss jagħmlu dan jekk is-sena ta’ qabel ikunu marru tajjeb.