Prelim

Kriterji biex Tapplika

Il-Kors MC

X'neħtieġ biex nirreġistra għas-Sena Skolastika 2023-2024?

  Studenti Regolari

L-istudent irid ikun għadda minn tal-inqas minn 5 suġġetti fil-livell ĊES/Ordinarju (MQF livell 3) u li fosthom irid ikollu l-Malti, l-Ingliż u l-Matematika.

* Dan ifisser li f’ kull suġġett għandu:

(i)  grad ta’ 5 jew ogħla fiċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES)

JEW

(ii)  MQF livell 3 f’ suġġetti mhux offruti mill-MATSEC

JEW

(iii) Ċertifikat DQSE livell 3 maħruġ mill-GEM 16+ (ekwivalenti għal wieħed mill-ħames suġġetti meħtieġa)

Studenti li jagħżlu l-kors tal-MC huma ġentilment mitluba jaqraw l-avviżi importanti ta’ hawn taħt.

Studenti bi Prova

Dawk l-istudenti li m’għandhomx il-kwalifiki meħtieġa imma ser joqogħdu għall-eżamijiet taċ-ĊES f’Settembru 2023, jistgħu japplikaw bħala studenti bi prova.

Sabiex jagħmlu dan, irid ikollhom minn tal-anqas 3 suġġetti fil-Livell ĊES/Ordinarju bi grad ta’ 5 jew ogħla li jkunu għamlu f’ Mejju 2023.

Studenti li jagħżlu l-kors tal-MC huma ġentilment mitluba jaqraw l-avviżi importanti ta’ hawn taħt.

Il-Kors AIO

X'neħtieġ biex nirreġistra għas-Sena Skolastika 2022-2023?

Studenti Regolari

L-istudent irid ikun għadda* minn tal-inqas minn 4 suġġetti fil-livell ĊES/Ordinarju (MQF livell 3).


* Dan ifisser li f’ kull suġġett għandu:

(i) grad ta’ 5 jew ogħla fiċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES)

JEW

(ii) MQF livell 3 f’ suġġetti mhux offruti mill-MATSEC

OR

(iii) Ċertifikat DQSE livell 3 maħruġ mill-GEM 16+ (ekwivalenti għal wieħed mill-ħames suġġetti meħtieġa)

Studenti li jagħżlu l-kors tal-AIO huma ġentilment mitluba jaqraw l-avviżi importanti ta’ hawn taħt.

Studenti bi Prova

Dawk l-istudenti li m’għandhomx il-kwalifiki meħtieġa imma ser joqogħdu għall-eżamijiet taċ-ĊES f’Settembru 2023, jistgħu japplikaw bħala studenti bi prova.

Sabiex jagħmlu dan, irid ikollhom minn tal-anqas 3 suġġetti fil-Livell ĊES/Ordinarju bi grad ta’ 5 jew ogħla li jkunu għamlu f’ Mejju 2023.

Studenti li jagħżlu l-kors tal-AIO huma ġentilment mitluba jaqraw l-avviżi importanti ta’ hawn taħt.

Il-Kors IPAL

X'neħtieġ biex nirreġistra għas-Sena Skolastika 2022-2023?

Studenti Regolari

Dan il-kors huwa miftuħ għal dawk l-istudenti li lestew is-sentejn kors tas-Sixth Form jew għandhom 18-il sena (sal-31 ta’ Diċembru 2023) jew ikbar.

Studenti tal-GCHSS li qed jerġgħu japplikaw għal dan il-kors jistgħu biss jagħmlu dan jekk is-sena ta’ qabel ikunu marru tajjeb.

Studenti li jagħżlu l-kors tal-IPAL huma ġentilment mitluba jaqraw l-avviżi importanti ta’ hawn taħt.

AVVIŻI IMPORTANTI

  • Studenti jistgħu applikaw fuq bażi ta’ prova mal-ewwel sejħa biss. It-tieni sejħa tapplika għal studenti regolari biss. Għaldaqsant, fejn huwa possibbli, l-istudenti kollha huma mħeġġa japplikaw mal-ewwel sejħa.
  • L-istudenti li japplikaw għal xi kors offrut mill-Iskola Sekondarja Ogħla Giovanni Curmi (GCHSS) iridu josservaw u jimxu mar-regolamenti uffiċjali ta’ din l-iskola.
  • Dawk l-istudenti li jeħtieġu għajnuna speċjali skont il-bżonnijiet edukattivi tagħhom għandhom jipprovdu d-dokumenti li juru dan u kull tip ta’ arranġament provdut għall-eżamijiet tal-MATSEC li seta’ kellhom fil-passat.
  • Studenti li se joqogħdu għas-sessjoni ta’ Settembru 2023 irid ikollhom il-kwalifiki meħtieġa bħala studenti regolari u mingħajrhom ma jistgħux jibdew korsijiet fil-GCHSS.